Vragen?

Voel je altijd vrij genoeg om contact op te nemen!

Onze Werkwijze

[:nl]

Werkwijze

De meeste ontwerp processen gaan via 4 stappen. Dat doen we natuurlijk in goed overleg met u, want bij MyGraphics staat de wens van de klant centraal! 

  1. Wat zijn úw wensen?
Heeft u graag een persoonlijk gesprek? Bent u een beller? Of toch meer een mailer? Bij MyGraphics is het allemaal mogelijk. In deze eerste fase inventariseren wij uw wensen door de juiste vragen te stellen. Welke vormgeving past bij u of uw bedrijf? Op welke toon wenst u te spreken? Welk gevoel wilt u overbrengen op uw klanten? Kortom, wat moeten wij weten en doen om het gewenste resultaat te krijgen. 

 

  2. Ruwe ontwerpen
We weten nu wat uw wensen en eisen zijn. Het ontwerpen kan beginnen! Eerst maken we een aantal ruwe schetsen. Aan de hand van deze ontwerpen zoeken we samen naar de beste vormgeving voor uw bedrijf. Met uw feedback gaan we verder met vormgeven, totdat het plaatje compleet naar uw wens is. 

 

  3. Definitief ontwerp
Is het ontwerp helemaal naar wens? Dan gaan we het ontwerp klaarmaken voor verder gebruik.

 

   4. Drukwerk
Om uw producten te laten drukken gaan we de bestanden drukklaar maken, zodat het mooiste resultaat er uit gehaald wordt. Wij verzorgen graag uw drukwerk voor u en zullen u tijdig informeren over de mogelijkheden.

Vormgeving is geen cijferwerk, de beste creaties ontstaan doordat er een klik is tussen klant en ontwerper.

[:en]

Method

Most design processes go through 4 steps. Of course, we do this in good agreement, because MyGraphics focuses on the customer’s wishes! 

intake   1. What are your wishes?
Would you like to have a personal conversation? Are you a caller? Or more an e-mailer? At MyGraphics all options are possible. In this first phase, we inventory your wishes by asking the right questions. Which design suits you or your business? What kind of way do you want to go? Which feelings do you want to convey to your customers? In short, what should we know and do to get the desired result.

 

ontwerp   2. Rough designs
We now know what your wishes and requirements are. The proces of designing can begin! First, we’ll make some rough sketches. Based on these designs, we look for the best design for your business. With your feedback, we will continue shaping the design until the picture is complete to your liking.

 

drukklaar   3. Final design
Is the design all the way you want? Then we will prepare the design for further use.

 

drukken   4. Printing
In order to print your products we will prepare the files so that the most beautiful result is achieved. We would like to take care of your printing and inform you in advance about the possibilities.

Design is not a figure work…
The best creations are created because there is a click between customer and designer!

[:]

MyGraphics

Telefoon: +31 (0) 6 – 100 524 71
Email: info@mygrahics.nl