Webdesign

Net als bij grafische ontwerpen voor papieren eindproducten is het ook bij het grafisch ontwerp voor de aanwezigheid van bedrijven op internet van belang eerst vast te stellen wat de uitgangspunten zijn voor de digitale presentatie van het bedrijf op internet.

Voorafgaand aan de ontwerp-procedure wordt uitgebreid met de klant besproken wat de wensen zijn. Vanzelfsprekend speelt de al aanwezige huisstijl daarbij ook een belangrijke rol: het moet voor de bezoeker immers direct duidelijk zijn met welk bedrijf contact is gelegd.

Om een indruk te krijgen van ons werk kunt u een kijkje nemen in ons portfolio.